Psykologutredning

- Hela du är ett pussel
Psykologutredningar görs på uppdrag av privatperson, företag, skola, primärvård, socialtjänst, behandlings- och hvb-institution m fl.
Tillsammans med kund tas beslut kring ramar och mål för utredningen samt en eller flera frågeställningar som t ex:
-begåvning
-personlighet
-omsorgsförmåga som förälder
-PTSD