Välkommen till

Växtkraft Psykologkonsult

Susanne Örnhav; leg psykolog, dipl bodysenseterapeut
​​​​​​​samt certifierad mindful och trauma tapper.
Några av mina tjänster...

Samtalsterapi

​​​​​​​
Vi träffas för ett första kartläggande samtal och planerar vidare utifrån det. Upplägget blir unikt för just dig, din livssituation och erfarenheter, för vad du vill förändra och önskar uppnå.
​​​​​​​

Tapping​​​​​​​


Tapping är en effektiv metod för bl a stresshantering genom att den påverkar minnen som ligger lagrade i hjärnans omedvetna delar (det limbiska systemet och hjärnstammen).
​​​​​​​

Bodysense

​​​​​​​
En kroppsterapeutisk metod som på en delvis omedveten nivå hjälper kroppen att släppa spänningar och tidigare trauman vilket ofta leder till mindre stress och ökad energitillgång och välmående.​​​​​​
info-grafik1info-grafik1
info grafik
Verksamheten bedrivs på mottagning i Gävle och Söderhamn, samtal även online

Psykolog Susanne Örnhav

Min erfarenhetsbas är både bred och djup efter många års uppdrag som psykolog, verksam inom barn-, och vuxenpsykiatri, skola, BVC och MVC samt familjehälsa, vårdcentral, behandlingshem och socialtjänst. Jag har arbetat med samtalskontakter, med utredningar kring begåvning och personlighet och viss handledning. Många, många livsstigar har alltså korsats under åren genom de människor jag fått den stora äran att möta och följa en bit på vägen.

Anledningen till kontakt kan vara många; du är i akut kris, har drabbats av sorg, utsätts för negativ stress, känner dig nedstämd och orolig. Du kanske befinner dig i ett livsval, upplever att du ständigt upprepar samma mönster i relationer, eller behöver någon att dryfta dina existensiella funderingar med.  Du kanske känner igen dig som en högkänslig person (HSP), något som i olika grad påverkar alla dina relationer, aktiviteter och upplevelser. För att skapa utrymme för glädje och njutning kan det för dig vara extra viktigt att respektera dina behov och gränser och finna fungerande strategier för att hushålla med din energi och balansera din vardag.
​​​​​​​
Min djupaste önskan är att varje individ ska få leva det liv han eller hon vill och är menat att få leva och sätter därför stort värde på att använda och förmedla olika tekniker för detta ändamål. 
PortrattbildPortrattbild
Portrattbild
vaxtkraftvaxtkraft
vaxtkraft
Viktigast är att vi tillsammans skapar optimala förutsättningar för dig att växa och utvecklas på det sätt som ger dig mest och att du ska få med dig de verktyg du behöver så att du själv kan fortsätta skapa det liv just du vill ha.

Vi planerar tillsammans hur kontakten läggs upp bl a inriktning, antal sessioner och frekvensen mellan dem.
FACEBOOK
INSTAGRAM