Mindful Tapping/eft

- Knacka dig till ett friare liv
Tapping är en effektiv metod för bl a stresshantering genom att den påverkar minnen som ligger lagrade i hjärnans omedvetna delar (det limbiska systemet och hjärnstammen).

​​​​​​​Med hjälp av tapping når du bakom språket samtidigt som du kan vara närvarande i kroppen tack vare att du samtidigt balanserar det autonoma nervsystemet.

Du lär dig lugna känslohjärnan så att du kan återfå balansen och tänka klart igen vid tillfällen då stress och känslor hotar att ta, eller redan tagit, överhanden.  

Du kan dessutom förändra grundorsaken till stressen genom att du hjälper kroppen att sänka stressnivån rent allmänt. Tapping fungerar även bra vid  
  • Bearbetning av trauman
  • Smärta
  • Sömnsvårigheter
  • Sockersug
  • Ångest och oro